Xí nghiệp Sản xuất VLXD Nhơn Hòa

  • Xí nghiệp Sản xuất VLXD Nhơn Hòa tiền thân là Đội sản xuất đá xây dựng và trồng công nông nghiệp. Năm 2005 sau cổ phần hóa Hội đồng quản trị đã có quyết định thay đổi tên gọi thành Xí nghiệp Sản xuất VLXD Nhơn Hòa – chi nhánh công ty cổ phần Phú Tài.
  • Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Ngành nghề: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ đá nghiền sàng: Đá 1x2 &0,5x2; Đá máy 2x4; Đá máy 4x6; Đá máy 0,5x1; Đá cấp phối; Đá bụi; Đá máy 13-19; Đá máy 6-13; Đá máy 0-6

Một vài hình ảnh hoạt động của Xí nghiệp Nhơn Hòa

+ Địa chỉ Mỏ: Núi Sơn Triều, Khu vực Tân Hòa, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
+ Diện tích mỏ: 100.000 m2
+ Trữ Lượng mỏ: 6.183.000 m3

TOP