Đá 10mm x 20mm

Đá 10mm x 20mm dùng để trộn bê tông nhựa, bê tông sàn, làm đường…

Đá 10mm x 20mm

Đá 10mm x 20mm dùng để trộn bê tông nhựa, bê tông sàn, làm đường…

TOP