Đá 20mm x 40mm

Đá 20mm x 40mm dùng để trộn bê tông sàn chịu tải nặng và làm bê tông đường.

Đá 20mm x 40mm

Đá 20mm x 40mm dùng để trộn bê tông sàn chịu tải nặng và làm bê tông đường.

TOP