Đá 40mm x 60mm

Đá 40mm x 60mm dùng để lót dưới bê tông sàn chịu tải nặng và các chân đế!

Đá 40mm x 60mm

Đá 40mm x 60mm dùng để lót dưới bê tông sàn chịu tải nặng và các chân đế!

TOP