Đá 5mm x 10mm

Đá 05mmx10mm dùng để kết hợp với đá 10mmx20mm và đá bụi để trộn bê tông nhựa. Nó còn dùng để ép gạch không nung…

Đá 5mm x 10mm

Đá 05mmx10mm dùng để kết hợp với đá 10mmx20mm và đá bụi để trộn bê tông nhựa. Nó còn dùng để ép gạch không nung…

TOP